Copyrights

Service

LET OP: Deze copyrights gaat over de content op deze website. Deze copyrights zijn niet van toepassing op overeenkomsten met opdrachtgevers, tenzij anders vermeldt. Lees de algemene voorwaarden voor meer informatie over auteursrecht. 

Vragen over copyrights

Wat betekent het symbool (©) in de footer van deze website?

Dit symbool betekent dat de content (video, podcasts, artikelen, foto’s nieuwsberichten, grafische ontwerpen etc.) op de website van In Scope Media auteursrecht en -bescherming bevat. Kort gezegd: de inhoud van de website en door makers van In Scope Media gecreëerde producten bevat copyrights. 

Wat is copyright of auteursrecht?

Copyright is een ander woord voor auteursrecht. Op alle artikelen (bijvoorbeeld de nieuwsberichten en bijschriften bij cases) en andere publicaties (zowel producten als video’s, podcasts en foto’s als publicaties op deze website, zoals deze copyrights) rust auteursrecht. Dat wil zeggen dat de makers, een opdrachtgever of een mogelijke geïnterviewde uitsluitend recht heeft om deze publicaties openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

Mag ik publicaties, zoals artikelen en foto’s, herpubliceren?

U mag een artikel, foto, podcast, video, nieuwsbericht of andere publicatie van deze website of de social media van In Scope Media niet zomaar kopiëren en ter beschikking stellen aan het publiek op bijvoorbeeld een andere website, een intranet of in een nieuwsbrief, boek, presentatie, radio- of televisie-uitzending. Het overnemen van een volledig artikel, volledige podcastaflevering of andere publicatie van deze website zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar is niet toegestaan. 

Dit mag ook niet als In Scope Media of de voor- en/of achternaam van de auteur, maker of producer als bron genoemd wordt. Datzelfde geldt voor de APA-normen, deze zijn alleen genoeg als er van tevoren schriftelijke toestemming is gegeven door de auteur, maker of producer. 

Mag ik citeren of een publicatie gedeeltelijk overnemen?

U mag altijd een artikel, nieuwsbericht of andere geschreven publicatie citeren, mits u de APA-normen volgt. Maar wat houdt citeren precies in? Citeren betekent dat u een tekstfragment (uit bijvoorbeeld een artikel of nieuwsbericht) van maximaal 50 woorden mag overnemen, zolang u daarbij linkt naar het de originele pagina op deze website en de titel en originele (publicatie-) datum noemt.

Audiovisueel materiaal

Wat betreft audiovisueel materiaal, zoals video’s en podcasts van In Scope Media of een in opdracht, door In Scope Media, geproduceerde video of podcast gelden andere normen. Ook hierbij mag u een gedeelte ‘citeren’. Dit citeren betekent dat u een beeld- of geluidsfragment van maximaal 30 seconden mag gebruiken, zolang u daarbij linkt naar de originele bronpagina op deze website en de titel en de originele (publicatie-) datum noemt. 

Het is ook mogelijk om een fragment te transcriberen. Voor deze vorm van citeren gelden dezelfde richtlijnen als voor het citeren van geschreven publicaties, zolang u daarbij ook linkt naar de originele bronpagina op deze website, de titel en de originele (publicatie-) datum noemt. 

Mag ik linken naar een publicatie van In Scope Media of een publicatie van één van de makers van In Scope Media?

Ja, dat mag, graag zelfs! U mag tot 70 woorden vrij citeren, maar zorg bij plaatsing wel voor het toevoegen van bronvermelding volgens de APA-normen en eerder genoemde gegevens (zie vorige vraag). 

Mag ik (geschreven) publicaties printen/kopiëren?

Ja, maar uitsluitend voor eigen gebruik door particulieren. Daarnaast is het mogelijk om publicaties te gebruiken voor onderwijsdoeleinden. Echter geldt voor deze vorm wel andere regels. Ten alle tijde mag een publicatie niet publiekelijk ter beschikking gesteld worden zonder schriftelijke toestemming van de beheerder, auteur, maker of producer van de publicatie. 

Welke URL kan ik gebruiken als ik een deeplink naar de bron wil plaatsen?

Een deeplink is de exacte link naar het desbetreffende artikel/nieuwsbericht, de desbetreffende podcastaflevering, video of grafische publicatie van onze website, social media kanalen en andere platformen waar In Scope Media te vinden is. Deze linkt dus daadwerkelijk door naar de content zelf en niet naar de homepagina van deze website. U kopieert de link boven in de adresbalk, wanneer u op de pagina bent die u wilt gebruiken/citeren. Deze link kunt u gebruiken als deeplink.

Wisselen de URL’s na verloop van tijd of zijn ze permanent?

De URL’s zijn altijd permanent, tenzij de website een zogenaamde ‘make-over’ krijgt. Als dit in een dergelijk bijzonder geval zo blijkt te zijn, en een eerder gebruikte link dus niet meer werkzaam is, kunt u contact opnemen via deze pagina (vermeldt in het onderwerp kort en bondig het probleem). 

Mogelijke, andere redenen, waardoor een URL gewijzigd of verwijderd kan zijn, is: de pagina, het bericht of de titel van het bericht of pagina is verwijderd of gewijzigd, waardoor het mogelijk is dat de link gewijzigd of veranderd is. Ook als dit de reden is, willen we u vragen contact op te nemen via de eerder genoemde link om alsnog aan het auteursrecht te voldoen. 

Mag ik de RSS-feed van deze site gebruiken?

De RSS-feed van onze website mag alleen voor privédoeleinden gebruikt worden. Een RSS-feed heeft namelijk altijd een link naar de bron. Commercieel hergebruik, bijvoorbeeld door middel van aggregeren is niet toegestaan.

Mag ik de RSS-feed van een podcast gebruiken?

Wanneer wij podcasts produceren en deze publiceren op verschillende platformen, maken we ook gebruik van RSS-feeds. Leuk dat je de RSS-feed van een podcast wilt gebruiken! Wanneer we een podcast publiceren zijn we altijd bezig om deze op zo veel mogelijk platformen beschikbaar te maken (tenzij een podcast voor andere doeleinden gemaakt wordt). We willen daarom graag bericht krijgen via deze pagina als je een RSS-feed gebruikt hebt voor een nieuw platform.

Vragen over schriftelijke toestemming

Waarom heb ik toestemming nodig om publicatie te gebruiken?

Content heeft waarde. De (geschreven) verhalen kunnen gedeeltelijk privé zijn of op een andere manier persoonlijk. Het in stand houden van dit platform en het publiceren van bijvoorbeeld artikelen en nieuwsberichten kost daarnaast ook geld. 

Zijn er ook publicaties waarbij geen schriftelijke toestemming nodig is?

In sommige gevallen is dat inderdaad het geval. De auteur(s)/producer(s)/makers(s)/ontwerper(s) geeft/geven, wellicht in kleine letters, dan aan dat de publicatie bijvoorbeeld zonder schriftelijke toestemming gedeeld, gekopieerd of verspreid mag worden.

Twijfel je of je de copyrights juist navolgt? Uiteraard is het dan altijd mogelijk om alsnog contact op te nemen. Dat is mogelijk via de wegen die bij de volgende vraag vermeldt worden.

Hoe kan ik schriftelijke toestemming vragen?

Eén van de mogelijkheden om te zorgen dat u de regels rondom auteursrecht niet schendt, is het vragen van schriftelijke toestemming om het gehele artikel/nieuwsbericht of de gehele podcastaflevering, video, grafische ontwerp of andere publicatie te gebruiken. Bijna altijd zijn hier kosten aan verbonden houdt hier rekening mee. Toestemming vraagt u via deze pagina of mail naar copyrights@inscopemedia.nl

Vragen over copyrights van onze eigen publicaties

Zijn alle publicaties van In Scope Media copyrightfree?

Allereerst definiëren we de term copyrightfree: dit houdt in dat er alles is gedaan om de eigenaar van een publicatie om toestemming te vragen of dat de toestemming is gegeven om een publicatie te mogen gebruiken. Wellicht is het nog steeds een beetje onduidelijk, maar het korte antwoord op de vraag is JA!

Concreet: een foto bij een artikel is copyrightfree of door bijvoorbeeld Hendrina gemaakt en binnen In Scope Media aan een opdrachtgever verkocht. In Scope Media heeft dan toestemming om deze foto vrij te gebruiken en daarom niet verplicht is om de maker of, in dit geval, een eigen werknemer, te noemen. Uiteraard publiceren we wel de originele bron als een foto copyrights bevat of als een werknemer, zoals een foto van Hendrina, hierom vraagt. 

Datzelfde geldt voor de illustraties op deze website en op onze social media. We maken alleen gebruik van copyrightfree content of hebben toestemming van de maker/(grafische) ontwerper. 

Voor alle andere content, zoals foto’s van onze makers, geldt dat In Scope Media volledig eigenaar is van deze content, of toestemming heeft van de fotograaf of eigenaar van de publicatie of een extern persoon heeft ingehuurd en daardoor toestemming heeft voor vrij en oneindig gebruik. Daardoor zijn we automatisch volledig of mede-eigenaar van deze content.

 

 

Overige vragen

Nader contact nodig vanwege de content/inhoud of deze copyrights? Stuur dan een mailtje naar copyrights@inscopemedia.nl of maak gebruik van het contactformulier op deze pagina. 

Bij voorbaat dank!
Deze pagina is versie 1.2 van de copyrights van In Scope Media.
In Scope Media behoudt altijd het recht om de copyrights te wijzigen.

Ontdek meer over het bedrijf en de makers

Lees meer over ons gebruik met persoonsgegevens en cookies

Daar stem je mee in als je met ons een samenwerking aangaat

Voor een vraag, klacht of verhaaltip

Voor informatie die niet via de gewone wegen gedeeld kan worden

Welke copyrights er gelden en hoe wij omgaan met auteursrecht